و مثل انسان عقل و شهوت به آن‌ها داده شده است. خلقت جن قبل از خلقت آدم و هم‌زمان با خلقت نسناس بوده است. خداوند درباره خلقت آنان چنین فرموده:


     والجّان خلقناه من قبل من نار السّموم
«ما طایفه جن را قبل از انسان از آتش گرم و سوزان – و شعله‌ور بدون دود آفریدیم» حجر(15) آیه 27.


همان طور که خداوند، نخست آدم  علیه السلام را خلق نمود و همسرش «حوا» را بعد از او از جنس خودش آفرید، پدر جن‌ها هم که «مارج» نام داشت از آتش و سپس همسرش «مارجه» را نیز از او خلق نمود. «مارج و مارجه» با هم ازدواج کردند «جان» متولد شد و فرزندان «جان» دو طایفه شدند، یک طایفه، همان جن‌ها که در میان آنان، هم مؤمن پیدا می‌شود و هم کافر؛ طایفه دوم، شیاطین شدند که پدربزرگشان «ابلیس» می‌باشد. ابلیس یکی از فرزندان جان است.

نکته قابل تأمل در این باب این است که چرا مردم به پرستش شیطان روی می آورند؟ و اصلاً چگونه با وجود اعتقاد به خداوند، عبادت غیر را ترجیح می دهند؟ قبلاً در این باره سخن به میان آمده است که، شیطان پرستان به خداوند اعتقاد دارند. ولی با این وجود، آنها عبادت شیطان را به پرستش خداوند ترجیح می دهند!
چرا مردم شیطان را پرستش می کنند؟
شاید دلایل مربوط به این امر بسیار زیاد باشد، اما چند نکته اساسی مورد نظر، به اختصار بیان می گردد.

1. نکته اول اینکه، هر کس می خواهد عقیده خود را اظهار کند. در فرهنگ غرب هم عده ای برای ابراز عقیده و اعلام اینکه با روش زندگی مسیحی مخالفند، به چنین روشی از زندگی روی آورده اند.
در ضمن این نوع پرستش خود یک جنبه فلسفی از روش زندگی انسان غربی است. که البتـه به باور شیطـان پرستان، در کنار فلسفـه های متفاوت زندگی قرار دارد.

2. نکته دیگر این است که، در طبیعت انسان ترس وجود دارد و انسان همواره با این مسئله همراه بوده است. از طرفی شیطان نیز همواره خود را ترسناک و مخوف نشان داده است. این مسئله را در سایتهای مـربوط و تصاویـری که از شیطـان ارائـه می دهنـد، به وضـوح می تو
مشاهده کرد. لـذا کسانی که از زندگی همراه با ترس پرهیـز می کنند، خود را در آغوش شیطان قرار می دهند، تا از ترس او در امان باشند. آنها قدرت را در شیطان می بینند، اما نفهمیده اند که قدرت از آن خداست نه شیطان.
ترس از خدا نشانه حکمت است. زیرا از آغاز خلقت بشر همواره با انسان بوده و نشانه عشق انسان به خداوند است. و عشق به خدا چه زیباست. آن زمان که انسان به صحبت با خداوند می پـردازد و جملات عاشقـانه یکی پس از دیگـری رد و بدل می شوند. و چه کسی است که از معاشقه سیر شود؟
آری عشق ترس آور است! ترس از دست دادن معشوق...

3. نکته دیگر فقر است. فقر یکی از عواملی است که شیطان پرستی را ترغیب می کند.
قرآن به این موضوع، این گونه اشاره می فرماید: الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء شیطان شما را به فقر دعوت کرده و به فحشا امر می کند.

  1. رفتار غلط کلیسا نیز یکی دیگر از عوامل گرایش غربی ها به شیطان پرستی است. همین رفتار باعث شد که وودیسم، جینیسم، بودیسم، روح پرستی، شیطان پرستی، آلت پرستی و سایـر ادیان خرافی در غرب رشد کرده و احساس ضد دینی در جوامع برانگیخته شود.
    در میان موجودات دوپـای این عالـم، کسانی یافت می شـوند که از مـوفقیت خداوند نا امید شده و احساس می کنند خداوند نمی تواند مشکلی را حل کند. اینان به شیطان پرستی روی می آورند و خداوند را ترک گفته و متوسل به دشمن خدا می شوند.
    با این وجود بازگشت پنهانی به جادوگری و عادت دادن و متمایل ساختن مردم، خصوصاً دختران خردسال به جادو و جادوگری چنان خطرناک صورت می گیرد که در آینده ای نزدیک، چیزی از اعتقاد به خدا در دختران، یا بهتر بگوییم، مادران فردا که باید فرزندان را تربیت کنند، نمی بینیم. در این باره مثال برای گفتن بسیار زیاد است. اما ذکر یک مورد کفایت می کند.
    برای اینکار غرب متوسل به جادوی باربی شده است. که واقعاً مشق خوبی برای انحراف دختران است. برای جلوگیری از این معضل به زبان بهتر، باید بگویم اجازه بدهیم، دختران (خصوصاً) و تمام کودکان ما (عموماً)، با اسباب بازی های معمولی بازی کنند. فقط کافی است به آنها اجازه بدهیم، نه آنکه آنها را مجبور کنیم. زیرا کودکان ذاتاً ساده خواه و بی تکلف هستند.
    در این میـان چیزی که نگـاه های بیـدار را به خود معطـوف می کند، خیل عظیم اعتقادات گوناگون به شیطان، در غالب های مختلف است. فرهنگها و تمدنهای بشری یکی پس از دیگری دستخوش تحولات شده و از مسیر اصلی و از پیش تعیین شده فاصله گرفته و گرفتار هجمه شدید اعتقادات خرافی قرار گرفته و به ورطه نابودی کشیده شده و از بین رفته اند.

5. شیطان پرستی به معنی پرستش شیطان به عنوان قدرتی فوق العاده قوی و بسیار قویتر و مؤثرتر از نیروهای خوب دنیوی همچون خدا است. در شیطان پرستی، شیطان به عنوان نماد قدرت و حاکمیت بر روی زمین است. قدرتی که به عنوان برترین قدرت دو جهان مورد توجه و پرستش قرار دارد. و این دنیایی را که به عنوان دوزخ برشمرده می شود را قانونمند می کند. در شیطان پرستی؛ غیر از شیطان به عنوان قدرت تاریک و مطلق، از نیروها و اجنه و روح های پلید و شیطانی نیز برای رسیدن به اهداف استفاده می شود. و در نهایت معنای شیطان پرستی، «پرستش قدرت پلیدی» است.
قرآن کریم شیطان را بر پیروانش مسلط می داند و بیان می دارد: کسانی که ولایت او را پذیرفته اند تحت سرپرستی او قرار می گیرند.
به این آیه توجه فرمایید.
اِنما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هم به مشرکون «جز این نیست که تسلط او (شیطان) بر کسانی است که او را به سرپرستی خود برگزیده اند و به واسطه او مشرک شده اند.»
لذا آنان شیطان را در عالم همه کاره دانسته و قدرت مطلق را از آن او می دانند. زیرا قدرت ناچیز شیطان را با خود مقایسه کرده و آن را برتر از خود می دانند.
باز قرآن در این باره می فرماید: استحوذ علیهم الشیطان فانسهم ذکر الله اولئک حزب الشیطن الا ان حزب الشیطن هم الخاسرون
«شیطان بر آنها مسلط شده و یاد خدا را از خاطر آنها برده است. آنها حزب شیطانند. بدانید حزب شیطان زیان کارانند».
اما آنچه درباره شیطان پرستی باید بدان اشاره شود این است که، این مکتب ریشه در تاریخ کهن بشری دارد. البته عده ای سعی می کنند آن را یک مکتب نوظهور امروزی و مدرن قلمداد کرده و در این گذار خود را به نوعی نوگرا نشان دهند. آن چه که در غـرب به عنوان مدرنیته از آن یاد می شود، سرابی است که هر نوع فرقه گمراه را در خود جای می دهد و در این گذار آنچه هیچ جایگاهی ندارد، خداوند است.
اشتباه نکنید! غرب و مدرنیته با اعتقادات و معتقد بودن مخالف نیست، آنچه افیـون شناخته می شود و مورد تشکیک قرار می گیرد، اعتقاد
به خداوند یکتاست، نه خدا به معنای مطلق آن. زیرا شیطان پرستان نیز شیطان را به عنوان خدا معرفی کرده و او را می پرستند. در غرب امروزی توتم پرستی دیگر یک فرهنگ منحوط آفریقایی نیست. بلکه نهایت تمدن است.
جـا دارد در کنـار بررسی شیطـان پرسـتی به بـرخی از مکـاتب منحط دیگر نیز اشاراتی داشت. بایسته است که ذهن بیدار هر انسان حقیقت گرا، به شقوق گوناگون فرق ضاله توجه نماید.
آنگاه است که مشخص می گردد، این حجم عظیم از فرق گوناگون از مانیفیسم گرفته تا نهیلیسم و سیطنیسم، همگی به طرزی مشخص و هدفمند، در راستای فاصله انداختن بین مردم و خداوند تأسیس شده و هیچ پوشیده نیست که تمامی این فرق همگی از یک مسیر و مجرا وارد شده و نشأت گرفته است. مروری بر تاریخچه این فرق حقایقی را آشکار می سازد که به راحتی نمی توان از کنار آن گذشت.

6.

- آیا در شیطان پرستی اعداد مقدس وجود دارد. آن اعداد کدامند؟
جواب:بله. در شیطان پرستی اعدادی مورد تقدیس قرار گرفته اند. و این اعداد عموماً برگرفته از فراماسونری می باشند. این اعداد شامل (3، 7، 9، 11، 13، 33، 69، 666، 2012 و...) است.
به عنوان مثال در مورد عدد 7 باید گفت: این عدد نماد فراماسونری می باشد. که البته در شیطان پرستی بسیار نیز کاربرد دارد. و حرف G که هفتمین حرف از حروف الفبای انگلیسی است، عدد مقدس فراماسونری نیز می باشد.
عدد 666 نیز به همین صورت گاهی با سه F نمایش داده می شود. و حرف F ششمین حرف از حروف الفبای انگلیسی است. البته در مورد رموز مربوط به اعداد، مباحث مفصلی مطرح است که ما در این توضیح مختصر، فقط به سه مورد آخر که مخصوص شیطان پرستی است بسنده می کنیم. زیرا سایر اعداد کاربرد مشترک بین شیطان پرستی و فراماسونری دارند.
ابتدا در مورد عدد 69 باید گفت که این عدد یکی از نمادهای مبتذل در شیطان پرستی بوده و بیانگر نوعی عمل جنسی می باشد. نا گفته نماند که نماد یین یانگ که در چین باستان و برخی هنرهای رزمی نیز کاربرد دارد، به همین منظور و به عنوان تداعی کننده عدد 69 وارد شیطان پرستی شده است.
عدد 666 نیز طبق اشاره کتاب انجیل باب مکاشفه یوحنا عدد رمز و حروف ابجد شیطان به زبان لاتین است. لذا احترام ویژه به این عدد در شیطان پرستی به نوعی ذاتی آن است. زیرا بیانگر و تداعی کننده خود شیطان می باشد.
عدد 2012 نیز از اعداد مقدس شیطان پرستان به حساب می آید. چرا که طبق آموزه های شیطان پرستی سال 2012 سال آغاز حکومت شیطان بر روی زمین است. و آنها معتقد هستند، عیسی مسیح و خداوند در این سال کشته شده و شیطان اختیار عالم را در دست خواهد گرفت. نباید این اصل را نادیده گرفت که اعتقاد به اعداد، جدای از فلسفه ذاتی آن که نوعی خرافه گرایی می باشد، در شیطان پرستی یکی از اصول آن بوده و به آن توجه ویژه می گردد.

 


2-شیوع شیطان پرستی در کدام مناطق بیشتر است. و آیا در این مسئله فرقی بین مناطق مرفه نشین و مناطق محروم و دور از پایتخت وجود دارد؟
جواب: اصولاً شیطان پرستی در مناطق مرفه نشین بیشتر به چشم می خورد. اما در مناطق محروم و غیر مرفه، برخی نوجوانان و جوانان به خاطر مد گرایی و حداقل ظاهر سازی و یا به اصطلاح مرفه و موجه جلوه دادن خود، مبادرت به پوشش ظاهری شیطان پرستی کرده و به نوعی عقده گشایی می کنند. و البته این مسئله خود مشکل بزرگی است. زیرا همانطور که همه می دانیم در فرقه هایی نظیر شیطان پرستی ابتدا مد و پوشش ظاهری، سپس خود فرقه را وارد می کنند. لذا نباید خطر این فرقه را برای مناطق محروم دست کم گرفت. ارائه لباسها و زینت آلات ارزان قیمت با نمادهای شیطان پرستی و یا حتی توزیع رایگان آنها (آنچنانکه درباره نماد X به عنوان بوگیر اتومبیل شاهد آن هستیم) یکی از راههای ترویج این فرقه است. اما آنچه مسلم است، شیوع شیطان پرستی در مناطق مرفه نشین بیشتر است. چرا که آنان از روی آگاهی و تعمد به شیطان پرستی گرایش پیدا می کنند. ولی در مناطق محروم این گرایش از روی جهل و یا صرفاً مد گرایی می باشد.

 


3-چگونه می توان با شیطان پرستان بحث کرده و آنان را متقاعد کرد؟
جواب: اصولاً شیطان پرستان تمایلی به بحث های عقلی خصوصاً درباره موضوعات و آداب فرقه خود ندارند. و بیشتر علاقه مندند که فقط عقاید خود را در یک برخورد یک سویه طرح و دیگران را به خود ترغیب نمایند. لذا اگر کسی بخواهد با آنان به بحث عقلی بنشیند، جلسه را ترک می کنند. و این دقیقاً همان دستوری است که آنتوان لاوی به پیروان خود داده است، «که عقاید خود را به کسی نگویید، مگر آنکه بخواهد بشنود». البته این بدان معنا نیست که هرگز نمی توان یک شیطان پرست را از راه غلط باز گرداند و نتوان او را هدایت کرد. بلکه از آنجایی که بسیاری از آنان فقط شیفته ظاهر متفاوت و مرام سطحی شیطان پرستی شده اند، در مقابل کلام منطقی خاضع بوده و به حقیقت می پیوندند. مسلماً بیان زیبایی های فطری اسلام و نا سازگاری شیطان پرستی با روح لطیف انسانی، بیان معضلات و مضرات فردی و اجتماعی این فرقه و... می تواند فطرت خفته بسیاری را بیدار نماید.

 


4- مگر انسان ذاتا خدا پرست نیست .پس چرا به پرستش شیطان رو می آورد؟
جواب: بله انسان ذاتا خدا پرست آفریده شده شده است. اما در طول زندگی خود دچار لغزشهایی می شود که او را از مسیر اصلی خارج می کند. و از انجایی که انسان لذت جو می باشد، همین لذت ها اگر از مسیر اصلی خارج شود ودر مسیر غیر صحیح وغیر اصل خود قرار بگیرد انسان را از خداوند دور کرده و به شیطان نزدیک تر می کند.
عده ای چنان با سرعت از خداوند دور می شوند که به پرستش شیطان روی می آورند. آن زمان است که دیگر حتی لذت ها نیز به درد تبدیل می شود. و شیطان در دل به جای خدا می نشیند.

 


5- اگر شیطان از عاقبت کارش آگاه است چرا توبه نمی کند؟ آیا رفتار شیطان می تواند از حکمت خدا باشد؟
جواب: مسلما شیطان از عاقبت کار خود آگاه است. اما توبه نکردن او به دلیل روحیه ای است که دارد. ضرب المثل غلطی در بین ما رواج دارد که می گوید: آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب.
برخی افراد در ابتدا از روی تکبر و بعد از روی لجاجت با حق مخالفت می کنند ولی نهایتا از اعمال خود پشیمان می شوند. عده ای خود را در مسیر نا بودی می بینند و تصور می کنند دیگر راه باز گشتی ندارند. مانند کسی که خود از دره ای عمیق پرت کرده باشد، دیگر امید زنده بودن ندارد. شیطان نیز از این قاعده مستثنی نیست. و اگر اراده می کرد می توانست باز گردد. ولی از توبه سرباز زد.
نکته دیگر اینکه همین عمل شیطان می تواند یکی از مصادیق حکمت الهی باشد، که خداوند او را وسیله آزمایش بندگان خود در برابر وسوسه ها و گناهان قرار داده است. چنانکه در برخی روایات این مفهوم مشهود بوده وبه آن اذعان شده است. مانند روایت ملاقات پیامبر اسلام (ص) به همراه حضرت علی (ع) با شیطان که در آن ملاقات امام علی (ع) قصد کشتن شیطان را داشت و پیامبر (ص) ایشان را منع کردند. و فرمودند که او وسیله آزمایش الهی بند گان تا روز موعود است.

 


6- آیا نماد X از نمادهای شیطان پرستی است ؟
جواب: بله. نماد ایکس نماد مشترک فرقه کابالا، فراماسونی و شیطان پرستی است. که با توجه به ماهیت این فرقه ها و گروه ها ارتباط آنان در نماد مشترکشان کاملا مشهود است.

 


7- آیا فراماسونها در شیطان پرستی دخالت دارند؟
جواب: همانطور که بار ها گفته شد است، فرماسونها در تأسیس فرقه شیطان پرستی نقش مستقیم دارند. تفکرات، عملکردها، نمادها و سایر مسائلی که در فرقه های ماسونی و شیطان پرستی وجود دارد، عمدتا مشترک است و نباید فراموش کرد که مؤسس فرقه شیطان پرستی آنتوان اس زاندر لاوی یک یهودی ماسونی بود. و شکی وجود ندارد که عضو تأثیر گذار فراماسونها نیز بوده است. و مستندات آن که عکسها و فیلمهای موجود است، برخی از سران آمریکا و سناتور های آمریکایی را که با او عکسهای یادگاری گرفته اند را نشان می دهد. لاوی نفوذ زیادی در میان دولت مردان آمریکا داشت. و بر همگان واضح است که چنین نفوذی فقط در اختیار فراماسونها بوده و هست.
نا گفته نماند که در بحث فرقه سازی ها، فراماسونها از گروهای بسیار فعال می باشند. که در تأسیس اکثر فرقه های انحرافی در جوامع مختلف دخیل بوده اند. آنچنان که در باره فرقه های بهاییت، وهابیت و شیطان پرستی کاملا مشهود است.

 


8- علائم و نمادهای شیطان پرستی چه چیزهایی هستند؟
جواب: قبل از هر چیز باید گفت که شیطان پرستان نماد مستقلی ندارند و هر چه هست تقلید از ادیان یا فرقه های دیگر است. با این تفاوت که آنها را وارونه می کنند. آنچنانکه مؤسس این فرقه آنتوان لاوی گفته است شیطان پرستان همه چیز را وارونه می بینند.
نمادهای شیطان پرستی عبارتند از: صلیب وارونه، ستاره پنج پر وارونه(پنتاگرام)، کردنادو(دست شیطان)، آنخ(نماد گروههای فمینیستی)، علامت گرز و جمجمه، عدد 666 یا FFF، علامت X (برگرفته از فراماسونری و کابالا)، تبر وارونه(نماد وایکینگ ها) و...

 


9- آیا در ایران کلیسای شیطان وجود دارد؟
جواب: کلیسای شیطان ارگان رسمی شیطان‌پرستی می‌باشد که تقریباً در تمام کشورهای جهان تأسیس شده است. حال در برخی کشورها به صورت رسمی و کاملاً شناخته شده (که اکثراً این گونه است) و در برخی کشورها از جمله ایران به صورت مخفی. و این کلیساها،‌عمدتاً خانگی هستند. یعنی شیطان‌-پرستان خانه‌های خود را به کلیسای شیطان‌ تبدیل کرده‌اند.
و با توجه به اینکه این کلیسا‌ها در ایران مخفی هستند لذا برآوردی از آن در اختیار نیست.

 


10- مگر شیطان فرشته نبوده است؟ می‌گویند فرشتگان قدرت تصمیم‌گیری ندارند، پس چرا شیطان از اطاعت خدا سرپیچی کرد؟
جواب: بله فرشتگان تک‌‌بعدی هستند و اراده و قدرت تصمیم‌گیری ندارند. اما باید دانست که شیطان اصلاً فرشته نبوده که این قانون در مورد او صدق کند. آنچنانچه که قرآن کریم درباره شیطان می‌فرماید: کان من الجن (سوره یونس آیه)

 


11- مسابقه شیطان‌پرستی به چه تاریخی برمی‌گردد؟
جواب: شیطان‌پرستی سابقه دیرینه‌ای در فرهنگ بشری دارد. از آنجایی که بشر همواره از ندیده‌ها و موجودات اسرارآلود هراس داشته، درصدد برآمده است، تا به گونه‌ای خود را از آن موجود یا مسئله رها سازد و یکی از راههای بشر برای این منظور پناه بردن به خود موجود هراسناک و مرموز بوده است. لذا از دیرباز انسان‌ها برای اینکه از قهر شیاطین در امان بمانند برای آنها مراسمات و آداب گوناگون در نظر گرفته و انجام می‌دادند. که از جمله آنها می‌توان به رقص‌های گوناگون و قربانی کردن انسان و یا حیوانات مختلف اشاره کرد. بنابراین سابقه شیطان‌پرستی در نزد بشر به بیش از ده هزار سال می‌رسد، که در اکثر مناطق جهان باستان مرسوم و معمول بوده است. (به عنوان مثال اوروبوس و .... از کتاب آورده شود.)

 


12- آیا یزیدیان که در غرب ایران و برخی کشورهای غربی ایران زندگی می‌کنند شیطان‌پرست هستند؟
جواب: یزیدیان از شیطان‌پرستان امروزی که با عنوان سیطینیسم شناخته می‌شوند تفاوتهای اساسی دارند. هرچند که ماهیت هر دوی آنها یکی است. یزیدیان قائل به تقدیس ملک طاووس می‌باشند. و اعتقاد دارند او همان شیطان (ابلیس) است که از درگاه خداوند رانده شده و از این جهت که اولین کسی بود که بنای مخالفت با خداوند را گذاشت و از او باج خواهی کرد قابل تحسین و تقدیس است.
یزیدیان آداب خاص خود را دارند که هرچند تا حدودی با آداب اسلامی شباهتهایی دارد ولی ماهیت آن آداب با ماهیت آداب و اعتقادات شیطان‌پرستی آنتوان لاوی بسیار نزدیک است.
پیروان این فرقه عموماً از کردها هستند که در کشورهای ایران، عراق و ترکیه سکونت دارند.

 


13- آیا شیطان‌پرستها با آنارشیستها‌ ارتباط دارند؟
جواب: آنارشیسم به معنای هرج و مرج طلبی است. و از آنجایی که شیطان‌پرستی هم قانونی را برنمی‌تابد و بی‌قانونی محض و گریز از قانون را ترویج می‌کند، خود بخود در بین گروه‌های آنارشیستی دسته‌بندی می‌شود. از سوی دیگر یکی از نهادهای شیطان‌پرستی ؟؟؟ وارونه است که نماد آنارشیسم می‌باشد. بنابراین شیطان‌پرستی ارتباط نزدیکی با آنارشیسم دارد.

 


14- آیا فرقه‌‌های انحرافی وهابیت یا بهائیت با شیطان‌پرستی ارتباط دارند؟
جواب: ماهیت ظاهری وهابیت و بهائیت با شیطان‌پرستی متفاوت است. زیرا این دو فرقه ماهیت دینی و مذهبی دارند. ولی شیطان‌پرستی ماهیت ضددینی.
البته همانطور که گفته شد، فقط ماهیت ظاهری آنها با هم فرق دارد، اما در باطن یکی هستند. چرا که همگی محصول کارخانه فراماسونری می‌باشند. و یک هدف را دنبال می‌‌کنند و آن تخریب اعتقادات دینی و ضدیت با اصول و قوانین انسانی است. با نگاهی به محتوای این فرقه‌ها می‌توان به این مسئله اذعان پیدا کرد.
مطالعه تاریخچه تشکیل این فرقه‌ها خود بیانگر واقعیت آنهاست. شیطان‌پرستی که توسط یک نفر یهودی ساخته می‌شود، بهائیت که در دل رژیم صهیونیستی پرورانده شده و آن را تأیید می‌کند، و وهابیت که صهیونیسم را در اقداماتشان یاری می‌کنند، که نمونه بارز آن را در جنگ 22 روزه غزّه می‌توان دید.

 


15- آنتی کرایست کیست؟
جواب: آنتی کرایست به معنای ضدمسیح است. این لقب به افرادی اطلاق می‌شود که در ضد آشکار با حضرت مسیح (ع) باشند.
عده‌ای به اشتباه این لقب را با ضد مسیحیت اشتباه می‌گیرند، و می‌گویند: ما که مسیحیان را کافر می‌دانیم پس ضد مسیح هستیم.
این اشتباه از ترجمه غلط کلمه Christ برداشت شده است. در حالی که Christ به معنای مسیح است، نه مسیحیت.
به هر حال شیطان‌پرستان خود را ضدمسیح می‌دانند. که در رأس همه آنان خواننده معروف راک‌مرلین منسون است که خود را رسماً آنتی‌کرایست خواند و کنسرت‌هایی را در این زمینه اجرا کرد. و هم‌اکنون عبارت آنتی‌کرایست بیشتر به مرلین‌منسون به خاطر شهرتش اطلاق می‌‌گردد.

 


16- مؤسس کلیسای شیطان کیست؟ و آیا شعبه های دیگری هم دارد؟
جواب: مؤسس کلیسای شیطان آنتوان اس زاندرلاوی است، که مؤسس فرقه شیطان‌پرستی نیز می‌باشد. بعد از مدتی مایکل آکینو به خاطر اختلافاتی که با لاوی پیدا کرد، از او جدا شده و معبد سِت را تأسیس کرد. البته خود کلیسای شیطان که با عنوان (church of satan) شناخته می‌شود شاخه‌‌ی متعددی دارد که بنا به نوع نگرش گروه‌های شیطان‌پرستی آداب خاص هر گروه در آن اجرا می‌‌گردد.
بنابراین فرقه‌های اصلی شیطان‌پرستی باتوجه به معابد آنان 2 فرقه است: 1ـ فرقه کلیسای شیطان 2ـ فرقه معبد ست.

 


17- آیا شیطان پرستهای غرب ایران پیروان آنتوان لاوی هستند؟ یا اینکه قدیمی‌تر می‌باشند؟
جواب: شیطان‌پرستی در غرب ایران ارتباطی با شیطان‌پرستی آنتوان لاوی حداقل در نوع فرقه‌گرایی ندارد. چرا که یزیدیان که شیطان‌پرستان غرب ایران هستند، بسیار قدیمی‌تر از شیطان‌پرستی آنتوان لاوی هستند. چرا که قدمت آن به قرن پنجم هجری برمی‌گردد. و بزرگ‌ این فرقه فردی به نام عدی‌بن مسافر می‌باشد. البته ناگفته نماند که برخی از اعتقادات فرقه یزیدیه ریشه در انحرافات برخی عرفان اسلامی دارد، که باعث برداشت غلط از دین شده سبب تأسیس فرقه انحرافی یزیدیه گردیده است.

 


18- اینکه برخی می‌گویند، شیطان‌پرستی ریشه در ازدواج بین جن و انسان دارد صحیح است؟
جواب: خیر، صحیح نیست. این اعتقاد به برخی متون تورات برمی‌گردد، که عنوان شده است که حاصل ازدواج پسران خدا (جنیان) با دختران انسانها دیوان و شیاطین هستند و اتفاقاً علت بروز طوفان نوح را نیز خشم خدا از این ازدواج می‌داند.
این اعتقاد از نظر اسلامی کاملاً غلط است و هم از نظر علمی و عقلی، چرا که اساساً ازدواجی بین انسان و جن صورت نمی‌گیرد. و اگر هم با فرض موجود ازدواجی رخ دهد یقیناً منجر به تولید مثل نمی‌گردد. و این از نظر علمی محال است. و عقل نیز آن را ردّ می‌کند. چرا که در امر ازدواج باید نوع دو موجود مزدوج یکسان باشد و حداقل حیوانیت موجود باشد. حال چگونه انسان با موجودی که اساساً جنبه‌های جسمانیت انسانی را ندارد می‌تواند ازدواج کند و صاحب فرزند نیز بشود؟!

 


19- چه دولتهایی از شیطان پرستی حمایت می کنند؟
جواب: از آنجایی که شیطان پرستس یک فرقه انحرافی وابسته به محافل فراماسونری و صهیونیسم می باشد، مورد حمایت کشورهای حامی صهیونیسم نیز می باشد. دولتهایی مانند ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، انگلیس، فرانسه و سایر دولتهای وابسته به این جریان از حمایت کنندگان آشکار و پنهان این فرقه می باشند.

 


20- آیا با ظهور امام زمان(عج) شیطان پرستان با ایشان می جنگند؟
جواب: در زمان ظهور امام زمان(عج) گروههای بسیاری از کافران و مشرکان با ایشان می جنگند. در این میان شیطان پرستان هم به عنوان مشرکان امروزی از این قاعده مستثنی نیستند. همانطور که حضرت علی(ع) در نهج البلاغه خطبه ... در وصف سپاه صفین بیان فرمودند: ان الشیطان قد استجلب خیله و رجله – همانا شیطان سپاه سوار و پیاده خود را فراخوانده و ...
این بیان امام علی(ع) نشان می دهد که شیطان پرستان به عنوان سپاه شیطان در جنگ با معصوم حضور فعال داشته و از تمام امکانات خود در این مسیر بهره گرفته و از هیچ تلاشی برای مخالفت و دشمنی فروگذار می کنند.
و آنچه مسلم است، شکست شیطان و شیطان پرستان است. آنجا که قرآن می فرماید: انک من المنظرین الی یوم وقت معلوم. که امام صادق می فرماید: در هنگامی که حضرت مهدی(عج) به مسجد کوفه وارد می شود، شیطان را نزد او می آورند در حالی که دستانش بسته است و می گوید: عجب روز سختی است و در این هنگام حضرت سر از بدن او جدا می نماید. و این پایان کار شیطان و شیطان پرستان است.

 


21- علل جذابیت فرقه هایی مثل شیطان پرستی چیست؟
جواب: انسانها خصوصاً جوانها لذت جو هستند و عموماً خود را بر اساس لذت پیش می برند. از خوردن و آشامیدن گرفته تا رفتارهای فردی و اجتماعی و حتی رفتار عبادی. شیطان پرستان نیز با توجه به این خصلت انسانها تمام دستورالعمل های فرقه های خود را بر اساس لذتهای فردی گذاشته و آزادی بی قید و اباحی گری را ترویج می کنند.
مسلماً کسانی که برای دین و اعتقاد خود دلیلی ندارند جز محیط پیرامون خود یا تقلید بر اساس لذت و میل نفسانی، به این فرقه گرایش پیدا می کنند. چرا که همانطور که بیان شد، اساس فرقه شیطان پرستی لذت طلبی می باشد. آنها حتی وارد مقولات جدیدتر هم شده و چهره دیگری از لذت را معرفی کرده اند و آن درد لذت بخش است و بسیاری نیز برای تجربه هم شده به این فرقه گرایش پیدا می کنند.
جذابیت فرقه هایی همانند شیطان پرستی بیشتر به خاطر تنوع لذتهایی است که در آن وجود دارد و اینکه در این فرقه هیچ چیز حرام و ممنوعی که با اصل لذت طلبی در تعارض باشد وجود ندارد. ناگفته نماند که عدم اطلاع از زیبایی های اسلام و مذهب تشیع خود مزید بر علت است.

 


22- شیطان پرستی یک دین است یا فرقه؟ آیا با این الفاظ به آن هویت نمی دهیم؟
جواب: شیطان پرستی یک فرقه انحرافی است که منشاء ضد دینی دارد، لذا هرگز دین به حساب نمی آید و اینکه از آن به عنوان شیطان پرستی با قید "پرستی" یاد می شود بخاطر این نیست که دین است بلکه به این منظور است که یک مکتب اعتقادی بوده و مستقیماً اعتقادات افراد را هدف قرار داده است و اصولاً شیطان پرستان، شیطان را به عنوان خدا و خالق نمی پرستند. بلکه او را تقدیس کرده یا به عنوان سمبل و نماد مخالفت با دین و خدا معرفی می کنند. پس پرستشی در کار نیست. و آداب و رسوم ترسیم شده در شیطان پرستی جنبه نمادین و سمبلیک دارد و چون در برابر دین قرار گرفته از آداب به اصطلاح دینی در جهت اهداف خود سود می برد. لذا فقط می توان گفت که شیطان پرستی صرفاً یک فرقه می باشد که طرفدارانی دارد.
اما اینکه پرسیده شده آیا با این الفاظ که قید پرستش در آن به کار رفته موجب هویت بخشی به آن می شویم باید اشاره کرد که این ما نیستسم که به مفاهیم هویت می بخشیم بلکه خود الفاظ یک بار معنایی داشته و الفاظ قبلاً وضع شده اند. شیطان پرستی همان عنوانی است که مؤسس آن بر آن نهاده و معرفی کرده است. و ما نیز در جهت نقد آن ناچاریم از همان عنوانی استفاده کنیم که معروف است نه اینکه خود عنوانی جدید بر آن فرقه بگذاریم و بعد بخواهیم منظور خود را بفهمانیم و واضح است که اگر عناوین متفاوت باشد، کسی متوجه نخواهد شد ما درباره چه فرقه یا مکتبی سخن می گوییم.

 


23- در مورد گروهEmo توضیح دهید.
جواب: Emo مخفف کلمه ی Emotion به معنای هیجان عاطفی و یا آشفتگی می باشد. و مؤسس این فرقه یک نوجوان 17 ساله ی کانادایی به نام الکس اِوانس می باشد.
گروهEmo از گروههای منحرف اجتماعی به حساب می آیند که عموماً از خانواده خود جدا زندگی می کنند. که ناشی از افسردگی شدید در بین آنان است. گرایش شدید به خود کشی، همجنس بازی، قانون گریزی، انزوا طلبی، استفاده از مواد مخدر خصوصاً مواد روانگردان و صنعتی و فرار از واقعیتهای جامعه از خصوصیات بارز اخلاقی اعضای این گروه است. و در بین پسران این گروه علاقه زیادی به رفتارهای دخترانه وجود دارد، که ریشه در حس همجنس گرایی آنان دارد.
اگر کسی خصوصیت روان پریشی نداشته باشد، نمی تواند در میان آنان حضور پیدا کند. اکثر آنها از القاب سرد و ناامید کننده برای خود خصوصاً در محیط اینترنت استفاده می کنند. القابی چون: تک پر، تنهاترین، قلب یخی، خسته، باران زده، پسر تنها و...
به خاطر علاقه زیاد به موسیقی راک نیز یک سبک موسیقی که خشونت کمتری نسبت به سبکهای متال و... دارد ابداع کرده اند. البته به سایر سبکهای موسیقی راک هم علاقه زیادی دارند.
در مورد پوشش و مد ظاهری افراد این گروه می توان به لباس های مارک دار، خالکوبی یا تتو، استفاده از رنگ های سیاه، صورمه ای، قرمز و بنفش خصوصاً برای هایلات کردن مو و... اشاره کرد.
در موردEmo ها بیشترین موردی که به چشم می خورد و به آن مشهور هستند، مدل مو و طرز لباس پوشیدن آنهاست که آنان را از سایرین متمایز می کند. موهای پف کرده و عموماً صاف که از همه اطراف مانند بید مجنون آویزان است، و همچنین استفاده از آرایش سرد و بی روحی که بیشتر به چهره آنها جلوه افسردگی می دهد، از خصوصیات دیگر ظاهری آنان است.
کفشهای با پاشنه های ضخیم یا همراه با دست نوشته های خود آنان از دیگر خصوصیات ظاهری برخی از آنان است.

 


24-چند نمونه از فیلمهای شیطان پرستی را نام برده و دلیل ارتباط آنها به شیطان پرستی را بگوئید.
جواب: فیلمهایی که در جهت اهداف شیطان پرستی ساخته می شوند به سه دسته عمده تقسیم می شوند.
دسته اول: فیلمهایی که مستقیماً به موضوع اشاره می کنند در آنها شیطان یا شیطان پرستان پیروز نهایی فیلم هستند. فیلمهای طالع نحس، پرتقال کوکی و ... از این دست هستند.
دسته دوم: فیلمهایی که مستقیماً به موضوع اشاره می کنند و در آنها شیطان یا شیطان پرستان شکست می خورند. اما جالب اینجاست که شیطان و شیطان پرستان نه با نیروی الهی بلکه توسط یک ارتش شیطانی دیگر از بین می روند که برای نمونه این فیلمها می توان سه گانه تیغ، ون هلسینگ دراکولا و ... را نام برد.
دسته سوم: فیلمهایی هستند که مستقیماً به موضوع شیطان پرستی اشاره نمی کنند ولی قهرمان این دسته فیلمها نیروهای غیرطبیعی و شیطانی در اختیار دارند و می توان به فیلم مرد عنکبوتی، بتمن، شوالیه تاریکی و ... اشاره کرد. با این تقسیم ارائه شده ارتباط این سه دسته با شیطان پرستی کاملاً واضح و آشکار می باشد.

 

25- راهکارهای مقابله با شیطان پرستی چیست؟
جواب: راهکارهای مقابله با شیطان پرستی همان مواردی است که درباره فرقه های دیگر مطرح است. با این تفاوت که این فرقه از آنجایی که عموماً بر عناصر لذت جویی تأکید دارد، کمی مقبله با آن مشکل می نماید.
اهم راهکارها عبارتند از:

1. آگاه سازی مردم نسبت به محتوای اصلی این فرقه

2. تبیین اصول اعتقادی اسلام

3. تقویت باور مندی دینی و ملی در جوانان

4. تقویت بنیانهای خانوادگی

5. شرکت دادن جوانان در فعالیتهای اجتماعی مناسب

6. ایجاد زمینه تفریحات مناسب سن و روحیات جوانان

7. کشف و شناسایی راههای نفوذ این فرقه

8. بیان عاقبت امور پیروان این فرقه
و...

 


26- بوجود آورنده فرقه شیطان پرستی چه کسی بوده و آیا با سازمانها یا فرقه های دیگر ارتباط دارد؟
جواب: مؤسس این فرقه آنتوان اس زاندر لاوی است. که یک یهودی الاصل می باشد. این پدیده در سال 1966 میلادی در آمریکا بوجود آمده است.
شیطان پرستی محصول کارخانه فرقه سازی سازمان فراماسونری و صهیونیسم می باشد. که با توجه به ماهیت این فرقه و شباهتهای بی شک آن به گروههای ماسونی این مطلب به خوبی اثبات می گردد.
از آنجایی که فرقه های نوظهور عمدتاً تفکرات مانیفیستی یا همه گونه گرایی دارند، ذات شیطان پرستی با چهره کریه صهیونیسم بین الملل و سازمان فراماسونری ارتباط تنگاتنگی دارد.

 

 

27- پدیده شیطان پرستی چه ارتباطی با مسائل دوره غیبت حضرت مهدی (عج) دارد. و نهایتاً عاقبت آن چه خواهد شد؟
جواب: همانطور که در برخی روایات وارد شده است، درعصر غیبت و دوران نزدیک به ظهور موعود (عج) دنیا در فساد و تباهی فرو خواهد رفت. و ظلم و ستم و گناه فراگیر شده و بسیاری از مردم را در بر خواهد گرفت. البته این بدین معنا نیست که تمام مردم دنیا در فساد و تباهی غرق خواهد شد.
به هر حال شیطان پرستی یکی از مصادیق بارز ظلم و تباهی در جهان است. و آنچه مسلم است عاقبت آن نابودی و محو کامل است.
چنانکه در قرآن و روایات آمده است، شیطان بدست امام مهدی (عج) سر بریده شده، و پیروان او همه نابود خواهند شد.و اختیار زمین به صالحان خواهد رسید. و آنان وارثان زمین و صاحب اختیاران زمین خواهند شد. (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین) سوره قصص آیه 5

 


استاد دانشگاه با این سوال ها شاگردانش را به یک چالش ذهنی کشاند.

آیا خدا هر چیزی که وجود دارد را خلق کرد؟
 شاگردی با قاطعیت پاسخ داد:"بله او خلق کرد"
استاد پرسید: "آیا خدا همه چیز را خلق کرد؟"

 

         شاگرد پاسخ داد: "بله, آقا"

 استاد گفت: "اگر خدا همه چیز را خلق کرد, پس او شیطان را نیز خلق کرد. چون شیطان نیز وجود دارد و مطابق قانون که کردار ما نمایانگر صفات ماست , خدا نیز شیطان است"

شاگرد آرام نشست و پاسخی نداد. استاد با رضایت از خودش خیال کرد بار دیگر توانست ثابت کند که عقیده به مذهب افسانه و خرافه ای بیش نیست.
شاگرد دیگری دستش را بلند کرد و گفت: "استاد میتوانم از شما سوالی بپرسم؟"

        استاد پاسخ داد: "البته"

 شاگرد ایستاد و پرسید: "استاد, سرما وجود دارد؟"
  استاد پاسخ داد: "این چه سوالی است البته که وجود دارد. آیا تا کنون حسش نکرده ای؟ "

      شاگردان به سوال مرد جوان خندیدند.

  مرد جوان گفت: "در واقع آقا, سرما وجود ندارد. مطابق قانون فیزیک چیزی که ما از آن به سرما یاد می کنیم در حقیقت نبودن گرماست. هر موجود یا شی را میتوان مطالعه و آزمایش کرد وقتیکه انرژی داشته باشد یا آنرا انتقال دهد. و گرما چیزی است که باعث میشود بدن یا هر شی انرژی را انتقال دهد یا آنرا دارا باشد. صفر مطلق (460- F) نبود کامل گرماست. تمام مواد در این درجه بدون حیات و بازده میشوند. سرما وجود ندارد. این کلمه را بشر برای اینکه از نبودن گرما توصیفی داشته باشد خلق کرد..." شاگرد ادامه داد: "استاد تاریکی وجود دارد؟"

     استاد پاسخ داد: "البته که وجود دارد"

  شاگرد گفت: "دوباره اشتباه کردید آقا! تاریکی هم وجود ندارد. تاریکی در حقیقت نبودن نور است. نور چیزی است که میتوان آنرا مطالعه و آزمایش کرد. اما تاریکی را نمیتوان. در واقع با استفاده از قانون نیوتن میتوان نور را به رنگهای مختلف شکست و طول موج هر رنگ را جداگانه مطالعه کرد. اما شما نمی توانید تاریکی را اندازه بگیرید. یک پرتو بسیار کوچک نور دنیایی از تاریکی را می شکند و آنرا روشن می سازد. شما چطور می توانید تعیین کنید که یک فضای به خصوص چه میزان تاریکی دارد؟ تنها کاری که می کنید این است که میزان وجود نور را در آن فضا اندازه بگیرید. درست است؟ تاریکی واژه ای است که بشر برای توصیف زمانی که نور وجود ندارد بکار ببرد."

 در آخر مرد جواناز استاد پرسید: "آقا، شیطان وجود دارد؟"

 زیاد مطمئن نبود. استاد پاسخ داد: "البته همانطور که قبلا هم گفتم. ما او را هر روز می بینیم. او هر روز در مثال هایی از رفتارهای غیر انسانی بشر به همنوع خود دیده میشود. او در جنایتها و خشونت های بی شماری که در سراسر دنیا اتفاق می افتد وجود دارد... اینها نمایانگر هیچ چیزی به جز شیطان نیست."

 و آن شاگرد پاسخ داد: شیطان وجود ندارد آقا. یا حداقل در نوع خود وجود ندارد.. شیطان را به سادگی میتوان نبود خدا دانست درست مثل تاریکی و سرما.کلمه ای که بشر خلق کرد  تا توصیفی از نبود خدا داشته باشد. خدا شیطان را خلق نکرد. .. کلمه ای که بشر خلق  است که وقتی بشر عشق به خدا را در قلب خودش حاضر نبیند. مثل سرما که وقتی اثری از گرما نیست خود به خود می آید و تاریکی که در نبود نور می آید

   نام مرد جوان یا آن شاگرد تیز هوش کسی نبود جز ، آلبرت انیشتن